5. Fræðum þá sem yngri eru!

Barnasáttmálinn hefur að geyma fjórar grundvallarreglur.

  • 2.gr. Jafnræðisregla
  • 3. gr. Það sem barni er fyrir bestu
  • 6. gr. Réttur til lífs, afkomu og þroska
  • 12. gr. Réttur barns til að láta í ljós skoðanir sínar og skyldan til þess að taka réttmætt tillit til þeirra.

 

Túlka ber önnur ákvæði Barnasáttmálans með hliðsjón af þessum grundvallarreglum.

Lýsing á verkefni: Hópavinna:

Hver hópur velur eina grundvallarreglu Barnasáttmálans sem þau vilja miðla til yngri nemenda skólans. Þau skipuleggja stutta kynningu þar sem þau segja frá greininni á einfaldan máta og segja stuttar dæmisögur til að auka skilning yngri krakka.

Valkvætt hvernig nemendur kynna efnið: glærukynning, veggspjald eða á talmáli.