Tilkynningarskylda

Í verklagsreglum um tilkynningarskyldu allra starfsmanna leik- og grunnskóla og fyrstu bekkja framhaldsskóla sem má nálgast hér kemur fram að skylda sé að gera barnaverndarnefnd viðvart ef grunur leikur á að börn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða þau stofni heilsu sinni og þroska í hættu. Tilkynningarskyldan gengur framar ákvæðum laga eða siðareglum um þagnarskyldu. Það er hlutverk kennara að meta hvort ástand, líðan eða umönnun barns sé þannig háttað að tilkynna eigi um það til barnaverndar. Tilkynna á um grun en ekki einungis staðfestar sannanir því það er hlutverk barnaverndarnefnda eða starfsmanna þeirra að vega og meta hvort grunur sé á rökum reistur.